Z Základní škola

Poslední zazvonění v tomto (kalendářním) roce

Uplynulý pátek se naši žáci loučili se školou na celých 16 dní. A s ohledem na to, že to bylo loučení předvánoční, bylo na místě si společně navodit tu správnou náladu. Nejprve si žáci navzájem ve svých kmenových třídách předali drobné vánoční dárky. Posléze se přesunuli do sportovní haly, kde proběhl předvánoční program, jehož vyvrcholením bylo společné zpívání koled za doprovodu učitelů a žáků - hudebníků.

V programu mimo jiné vystoupili i žáci 1. a 2. ročníku pod vedením třídních učitelek Mgr. Miklánkové a Mgr. Sehořové s pásmy říkanek a písniček, dále školní sbor pod vedením Mgr. Stojaspalové a sólově vystoupil také žák 8. ročníku Honza Křeháček, který zahrál na akordeon a zazpíval. Tím byla vánoční atmosféra krásně navozena a se symbolickým zazvoněním na obědovou přestávku žáci odcházeli (někteří po výtečném obědě) šířit vánoční náladu dál do svých domovů.

(Foto: Jiří Miškar)