Z Základní škola

Lapbooky

Na přelomu listopadu a prosince jsme se v prvouce se třeťáky intenzivně věnovali České republice. Nejen práce s mapou a poznávání důležitých míst. Na nejzákladnější pojmy jsme si vyrobili lapbooky. Byla to práce sice zábavná, nicméně poměrně časově i jinak náročná. Ale podařilo se. Myslím, že každý žák může být na svůj výtvor patřičně hrdý. A navíc máme pěknou učební pomůcku.