Z Základní škola

Věstonická venuše a vánoční trhy v Olomouci

Věstonická venuše, neexistuje snad známější žena v České republice. A my jsme ji viděli na vlastní oči. Soška je přitom vystavována jen při zcela výjimečných příležitostech. Nejstarší umělecký předmět z keramiky na světě, jedno z nejvýznamnějších děl lovců mamutů. Originál 11,5 cm vysoké sošky nahé ženy bylo k vidění ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Unikátní soška byla objevena v červenci roku 1925 v popelišti v horní části pravěkého naleziště mezi Dolními Věstonicemi a Pavlovem. Její objev vyvrátil dosavadní domněnku, že keramika nebyla v době paleolitu ještě známa. Výsledky analýz potvrdily, že plastika je z jemné hlíny smíchané s vodou. Jsou v ní také malá bílá zrníčka, což může být vysrážený vápenec nebo úlomky kostí. V roce 2004 byla hodnota tohoto mimořádně cenného artefaktu starého téměř 30 tisíc let odhadnuta na 40 milionů dolarů. Bohužel v místnosti byl zákaz fotografování, tak jsme si její obrázek museli vtisknout jen do paměti.

Další významná výstava v muzeu byla k 500. výročí první známé písemné zmínky o olomouckém orloji. Tato komplexní technická i umělecká památka je součástí budovy radnice zřejmě již od 15. století a je tak středobodem městského dění a předmětem obdivu příchozích návštěvníků i stálých obyvatel města. Výstava kromě trojrozměrných exponátů  prezentuje i celou řadu dalších cenných archivních, plánových a obrazových dokladů vývojových etap orloje.

Z muzea jsme pokračovali na Horní a Dolní náměstí nasát trochu vánoční atmosféry.