Z Základní škola

Matika je zábava

V matematice se věnujeme geometrickým tělesům. Rýsovali jsme sítě a sestrojili krychli s délkou hrany jeden decimetr. Zjistili jsme, že tato krychle má objem jeden krychlový decimetr a uvědomili si, že se to rovná jednomu litru. Dalším zpestřením výuky bylo procvičování pomocí školních notebooků.