Z Základní škola

Klimatická změna – globální oteplování – první mise týmu CO2 ligy

Ve středu žáci 8. a 9. ročníku seznámili své spolužáky a učitele s tématem klimatické změny. V tomto školním roce se totiž zapojili jako tým do soutěže CO2 ligy a přijali tak výzvu pokusit se zachránit svět. Na toto téma natočili video, zpracovali přehlednou prezentaci a dokonce u příležitosti výletu do Prahy rozmístili plakáty.

Celosvětové klima se mění a přichází klimatický rozvrat. 

Nástup průmyslové revoluce spojený se spalováním fosilních paliv způsobil změnu složení ovzduší. Vlivem lidské činnosti neobyčejně narůstají koncentrace skleníkových plynů, zejména oxidu uhličitého. To vede ke globálnímu oteplování a s ním spojeným změnám klimatu.

Pro české území přináší klimatická změna více dešťových namísto sněhových srážek, nevytvářející zásobu vláhy pro vegetační období. Snížení počtu srážkových dní, spolu s vyššími teplotami a tedy větším výparem znamená sucha v horkých měsících, s vážnými dopady na zemědělství, lesnictví, zásobování vodou i na čistotu vod.

Co můžeme udělat, abychom následky klimatické změny zmírnili?

Situace je natolik vážná, že se do řešení musíme zapojit úplně všichni. Čím dříve ale zvládneme zastavit emise skleníkových plynů a tedy oteplování země, tím menší budou nepříznivé dopady, kterým se budeme muset přizpůsobit.

Věříme, že také s vámi se nám to povede….