Z Základní škola

Logická olympiáda

Logická olympiáda je soutěž pro žáky mateřských a základních škol i studenty škol středních založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. 

Kategorie MŠ: mateřské školy

Kategorie A1, A2: žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

Kategorie A: žáci 1. stupně ZŠ (3. – 5. ročníku), účastníků 13 843, z toho ze zlínského kraje 491

Postupující:

ŠKOLAŘ DAN (4. ročník) – pořadí v kraji 6. – 8., celkové pořadí 186. – 244.

KERL JAROSLAV (3. ročník) – pořadí v kraji 41. – 51., celkové pořadí 1154. – 1268.

Kategorie B: žáci druhého stupně ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, účastníků 20 188, z toho ze zlínského kraje 1 181

Postupující:

KOPSOVÁ VALÉRIE  (7. ročník) – pořadí v kraji 41. – 43., celkové pořadí 885. – 931.

Kategorie C: studenti SŠ

Nejlepší soutěžící v kategoriích A, B a C postoupili do krajského kola, které se pro Zlínský kraj konalo 1. listopadu na Fakultě aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně . 

Ze 3 krajských semifinalistů postoupila do finále KOPSOVÁ VALÉRIE.

Finále Logické olympiády se koná 25. listopadu v Míčovně Pražského  hradu.

Blahopřejeme všem ke krásným výsledkům.