Z Základní škola

Houbičky

Na podklad vytvořený frotáží kreslili páťáci křídou houby. Při jejich barevnosti by určitě neunikly ani houbařům se silnou vadou zraku. :-) 

(Další výtvarné práce našich žáků naleznete ve školním časopise PAPJÉRKY.)