Z Základní škola

Pozorujeme přírodu mikroskopem

Žáci šestého ročníku pomalu ale jistě prohlubují své přírodovědné znalosti až k samotným základům všech živých organismů - k buňkám. Avšak pro pozorování tak drobných a přitom složitých struktur je třeba mít k dispozici kvalitní techniku. Proto naše škola na konci minulého školního roku zakoupila sadu optických mikroskopů pro žáky.

Šesťáci si nejprve zkoušeli pozorování okem a lupou. Potom se detailně seznámili s mikroskopem a jeho mechanickými a optickými částmi. V další hodině se naučili pracovat s preparačními pomůckami a nanečisto si vyzkoušeli přípravu preparátu.

Vše vyvrcholilo laboratorní prací, při které žáci pozorovali a zakreslovali buňky lístku mechu měříku. V plánu bylo také pozorování buněk cibule, které však bylo pro nedostatek času přesunuto na příště.