Z Základní škola

Klokan – tentokrát přírodovědný

Varianta celosvětové matematické soutěže pro mládež (Matematický klokan) má svůj původ v Austrálii (odtud i název) a probíhá tradičně na jaře.

Podzimní a šířeji zaměřená verze Přírodovědný klokan (Macropus scientiarum naturae(?)) je ryze česká specialita. Žáci osmých a devátých tříd mají možnost si vyzkoušet své znalosti a vědomosti z přírodopisu, chemie, fyziky, matematiky a zeměpisu.

Pro některé deváťáky je to dobrá příprava na přijímací zkoušky na SŠ. Nelze popřít užitečnost soutěže i z hlediska toho, že dává možnost zažít trochu stresu, ověřit si „zde a nyní“ své schopnosti se soustředit a ovšem - nechat mozek celých 40 minut pracovat.

Soutěž proběhla dne 17. října, a to v hodinách fyziky. Účastnili se jí všichni přítomní.

Forma vypátrání a vyznačení jediné správné odpovědi (z pěti nabídnutých) by měla být spravedlivá, ale i tak se vždy najde „šťastlivec“, co to riskne, hádá a uhodne. I to je život: někdy pomůže instinkt, někdy přijde „pomoc shůry“.

Výsledky účastníků z obou ročníků (všichni měli stejné zadání) budou podrobeny pečlivé analýze. Zároveň budeme moci srovnat výsledky našich žáků s výsledky jejich vrstevníků z jiných škol.

Naši nejlepší soutěžící obdrželi slíbenou jedničku, a to z královny přírodních věd (matematikové nechť prominou!) – z fyziky.