Z Základní škola

Zkoumáme stavbu těla ryb

V sedmé třídě pomalu proplouváme velkou biologickou třídou paprskoploutvých ryb. Uvědomit si, že některé jejich ploutve jsou párové, jiné nepárové, že dýchají žábrami, nebo jak asi funguje postranní čára, není tak složité. Ale pochopit, k čemu slouží skřele či jak pod mikroskopem vypadá pstruží šupina a jak s její pomocí určíme věk ryby podle obrázku, až tak jednoduché není.

Proto jsme si v poslední hodině přírodopisu vše potřebné názorně demonstrovali pomocí vypreparované hlavy pstruha a jeho drobných šupin.