Z Základní škola

Podobnost

Podobnost je geometrické zobrazení jednoho geometrického útvaru na jiný útvar se stejným tvarem. Dva geometrické útvary v Euklidově prostoru jsou si podobné, pokud oba mají stejný tvar. Přesněji řečeno, jeden je shodný s útvarem, získaným jako výsledek rovnoměrného zmenšení či zvětšení druhého a jeho případné rotace, posunutí a zrcadlení.

Poměr vzdálenosti dvou bodů daného geometrického útvaru a vzdálenosti odpovídajících dvou bodů jiného geometrického útvaru je u podobných útvarů shodný pro každou takovou dvojici bodů a nazývá se koeficient podobnosti. Podobnost zachovává velikost úhlů a poměr délek.

Žáci 9. ročníku si vyzkoušeli podobnost v praxi a jejich úkolem bylo nakreslit libovolný obrázek s koeficientem podobnosti 2 (zvětšení). Myslím, že se jim to moc povedlo, i když nějaké chybičky se vloudily.