Z Základní škola

Zajímavá geometrie pro každého (+VIDEO)

V rámci geometrie jsme měli dvouhodinový projekt. Rýsovali jsme rovnoběžky, kolmici a střed úsečky jen s pomocí pravítka s rovnoběžnými hranami a sestrojili dvojnásobek úsečky pouze kružítkem. Závěr byl nejlepší, protože jsme hledali střed kružnice, kterou jsme rýsovali bez kružítka.

Inspiraci najdete ve videjku.