Z Základní škola

Popletená slova

To, že jsou i fyzikové, pokud jde o přesnost vyjadřování, občas popletení, je známo.

Zařízení na svádění (blesků) říkají bez uzardění hromosvod, přístroj na měření teploty pojmenují bez mrknutí oka teploměr (a vždyť správně je teplotoměr!). Však největší zmatení přináší slovo „atom“.

Ano, už i žáci naší šesté třídy vědí, že tenhle název se moc nepovedl. Pojem označující nedělitelnou částici se používá pro cosi, co se ještě dělit dá. Dělit obtížně, ale přece. A naši šesťáci se už naučili, jak se tyto části atomu, tyhle „titěrnosti“, nazývají.

Ve čtvrtek 26. září jsme si vyslechli přednášku-prezentaci o elementárních částicích, z nichž se atom skládá. Ke slyšení byl i „tajný dodatek“ o kvarcích, vše v Adamově podání. Jako přídavek vystoupilo dívčí duo z poslední lavice, jejich velmi odborný příspěvek byl zaměřen na to skupenství látky, které je ve vesmíru nejčastější, ale skoro nikdo o něm neví. Dověděli jsme se o plazmatu.

Zjištění, že vše je složeno ze vskutku miniaturních částic, je jeden z největších objevů fyziky. Umožňuje aspoň zčásti porozumět tomu, jak příroda kolem nás funguje.