Z Základní škola

První hodina přírodopisu

Minulý týden byl pro naše nové šesťáky obzvlášť náročný. Nejen že si museli zvyknout na nové prostředí druhého stupně, ale také na fůru nových předmětů a jejich rozličné náplně.

Jedním z nich byl i přírodopis, kde byly v první hodině nejčastější dotazy typu: „Budeme se učit o člověku?”, „Vy nám sem budete nosit pavouky?!?”, „Budeme chodit ven?” a „Co je to za kytku?” Naštěstí jsem tyto zvídavé dotazy předpokládal a připravil jsem žákům hru na téma: Poznej co máš před sebou. Žáci se rozdělili do tří skupinek a za pomoci učebnic přírodopisu od 6. do 9. ročníku zkoušeli určovat různé přírodniny, které jsem jim připravil. A že jim to šlo! Kromě tří náročnějších exemplářů bez problémů dohledali a určili všechno!