Z Základní škola

Pasování prvňáčků očima pana krále

První školní den začal stylově. Snad aby nikomu nebylo líto, že prázdniny končí, všichni se probudili do deštivého dne. To mu ovšem nemohlo sebrat na důležitosti. Těšili se hlavně ti nejmladší, protože pro ně to byl den D. První den ve škole. Den, kdy budou pasováni na prvňáčky naší školy.

Já se na tuto ceremonii připravoval jako obvykle. Sluhové mi oblékli královský hermelín a navlékli na mne všechny znaky královské moci. Poté jsem se vydal se svým slavnostním mečem, kterým pasovali již mí předkové na slavnostní zahájení školního roku. Tam mezitím promluvili pan ředitel, pan starosta a pan farář a již jsem kráčel vstříc všem těm malým bytostem, které jsem měl zanedlouho povýšit do stavu žákovského. Po očku jsem je sledoval. Někteří byli dychtiví, jiní byli nervózní, další jen tak očekávali, co bude. Sem tam někdo plakal. Sem tam se někdo smál. To vše bylo dáno slavnostní atmosférou a očekáváním, které panovalo všude kolem. Neprotahoval jsem to a začal jsem pasovat. Prvňáčci vzorně stáli, já je povýšil a už měli na sobě také slavnostní šerpu a v ruce dáreček. Byl jsem pyšný na všechny své poddané, jak umí takové chvíle zorganizovat. Poté jsem ještě navštívil prvňáčky v jejich nové třídě a odebral jsem se do svých komnat k zaslouženému odpočinku. Zde doufám naberu nových sil a budu se těšit na další rok a na další rozzářené tváře nového stavu žákovského.