Z Základní škola

Beseda a workshop s designérem

Design je slovo, se kterým se setkáváme prakticky denně. Většina z nás má určitou představu o tom, co tento výraz znamená. Naši „druhostupňáci“ si však dnes pod vedením MgA. Martina Tvarůžka (mimo jiné držitele prestižního ocenění Red Dot Design Award, který k nám přijel jako odměna za výhru v soutěži Srdce s láskou radované) vyzkoušeli, že pod tímto pojmem se skrývá mnohem víc, než jen vzhled určitého výrobku.

Pan Tvarůžek nám nejprve řekl něco z teorie a vysvětlil základní pojmy, navrch přidal pár zajímavých historek ze své profesní kariéry průmyslového designéra, a pak už se žáci rozdělili do skupinek a začali pracovat. Navzdory předpokladům většiny zúčastněných se nejednalo o tvorbu výkresů a náčrtů, nýbrž o to, vymyslet konkrétní výrobek a následně ho nahlížet z pozice vývojáře (designéra), který musí myslet na různé cílové skupiny či prostředí, v němž se bude výrobek používat, a podle toho přizpůsobit vlastnosti vyráběného předmětu. Setkat jsme se mohli s návrhy odpadkového koše, různých druhů laviček, obuvi, s pokojovým svítidlem či s bagrem. Na závěr zhruba dvě a půl hodiny trvajícího workshopu nám řečníci jednotlivých skupinek přednesli, jaký výrobek navrhli a hlavně co všechno při tom zohledňovali.

Nadšení byli nejenom žáci a učitelé, ale také přednášející, který si místní posluchače nemohl vynachválit. Všichni zúčastnění se těší na další spolupráci!