Z Základní škola

E-Bezpečí

Beseda s paní Janou Kasáčkovou z E-Bezpečí proběhla v prostorách druhého stupně. Žáci se dozvěděli spousty důležitých a potřebných informací ohledně nebezpečných jevů spojených s používáním internetu a mobilních telefonů (kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking). Přednášející na konkrétních případech ze života upozorňovala na situace, se kterými je možné se při používání informačních a komunikačních technologií setkat. Chlapci a děvčata měli možnost s přednášející diskutovat, reagovali na její dotazy a bylo vidět, že pro ně beseda byla nejen zajímavá, ale i obohacující. Na závěr jsme se dozvěděli to nejdůležitější, a to jak se v prostředí internetu chránit.