Z Základní škola

Školní časopis roku 2019 - krajské kolo

Dnes se konalo v Holešově vyhlášení výsledků soutěže Školní časopis roku 2019 Zlínského kraje. Náš školní časopis Papjérky se tradičně účatní této soutěže a tak jako v předešlých ročnících i letos uspěl. Umístil se na krásném 2. místě a automaticky tak postoupil do celostátního kola, které proběhne na podzim 2019.

Čtyři žáci 7. ročníku (zástupci redakce) Papjérky odprezentovali, odpověděli na všetečné otázky (jak často časopis vydáváme, kolik výtisků, zda je zdarma, kolikátý ročník, a další), převzali diplom, batůžky a drobné upomínkové předměty města Holešov a zúčastnili se debaty s novináři.

Viděli jsme, jak to dělají ostatní, vyslechli si, co děláme dobře a co je možné zlepšit a načerpali jsme inspiraci pro další práci.

Toto ocenění patří všem, kteří se podílejí na tvorbě našeho školního časopisu!