Z Základní škola

Výlet PRVNÍ, DRUHÉ A TŘETÍ třídy do Hostětína

Ve středu 22. května čekal kluky a holky z první, druhé a třetí třídy školní výlet. Od rána bylo počasí proti nám. Lilo jako z konve. Ale neodradilo nás. Nejsme přece z cukru. V 7.30 jsme všichni nastoupili do modrého autobusu, který nás odvezl do nedaleké obce Hostětín. V Hostětíně, ve středisku Veronica, byl pro kluky a holky připraven pestrý výukový program zaměřený na řemesla našich předků. A měli se na co těšit.

Po vydatné svačince jsme se s nadšením pustili do „řemesel“. Výukový program měl dva bloky. V první části si kluci a holky společně promluvili o různých druzích řemesel, zábavnou formou si zopakovali řemesla současná i zaniklá. Dokonce měli příležitost prohlédnout si a osahat si několik starobylých řemeslných výrobků. Druhá část programu byla praktická. Kluci a holky se seznámili se zpracováním vlny a s metodou filcování – plstění. Filcování – plstění pak vlastníma rukama vyzkoušeli. Práce jim šla hezky od ruky. Výsledkem byl vlněný výrobek, který si děti odnesly na památku. Vlněná práce se všem moc povedla.

Nakonec si kluci a holky sáhli do svých těžkých peněženek, aby jim odlehčili. A i to se jim podařilo. Po obědě jsme nasedli zpět do modrého autobusu a rozjeli se zvesela, se zpěvem domů.

Foto Jiří Miškar:

Foto Tereza Homolová: