Z Základní škola

Smyslová soustava

V přírodovědě se věnujeme velké kapitole zabývající se lidským tělem a jeho orgánovými soustavami. Jednou z nich je i soustava smyslová, jejíž součástí je čich a chuť. Vjem chuti nám zprostředkovává povrch jazyka, který dokáže rozlišit sladkou, kyselou, slanou a hořkou chuť. O tom jsme se sami přesvědčili pomocí experimentu. Nachystali jsme si potraviny odpovídajících chutí a zkoušeli přiložením k různým částem jazyka, kde kterou pociťujeme nejvýrazněji. Chtělo to velké soustředění a společně se nám podařilo již dané zákonitosti potvrdit.