G Galerie

Design - Modelování

Ve výtvarné výchově a informatice se věnujeme designu. Po úvodním povídání si o designu a jeho důležitých představitelích jsme se sami dali do navrhování. Žáci měli na výběr ze tří témat - šperk, nádoba a nábytek. Po dlouhém vymýšlení a skicování jsme si návrhy chtěli představit v prostoru a tak jsme si je vymodelovali z keramické hlíny. Naučili jsme se také co to je nárys, bokorys a půdorys. Dále si návrhy budeme modelovat ve 3D programu.