G Galerie

Venkovní obrazárna

V kumbále se nám nahromadily staré rámy. Páťáci jim dali druhou šanci. Z provázku vytvořili pevnou osnovu a proplétali. Netradičně proplétali různými travinami, které jsme našli u mokřadu. Výslednou práci si v improvizované venkovní obrazárně prohlédli jak žáci základní školy, tak i děti ze školky. A že nás chválili! Škoda, že taková přírodní krása je tak pomíjivá.