G Galerie

Perspektiva

U páťáků jsme se ve výtvarné výchově začali seznamovat s perspektivou, tedy jak jí na obrázku dosáhnout. Ukázalo se to jako docela „těžká písemná práce“. Po prvním kole máme ještě značné rezervy.

Abychom si hodinu trošku zpestřili, žáci svou práci představili spolužákům, popsali, co je na obrázku, čím a na co kreslili a to, prosím, ANGLICKY!!!! Využili jsme přítomnosti IV žačky Irenky, která přiletěla z Ameriky, a na správná slovíčka i výslovnost dohlížela.