G Galerie

Kostky

Nakreslit kostku, aby to opravdu byla kostka, není jen tak. A nakreslit pyramidu z kostek, to chce už trochu více poměřování a uvědomění si, co vidíme, a co už ne. Kostky jsme si nejdříve dobře prohlédli, stanovili si nejlepší postup práce a trénovali, jak se „ na lopatu sedá“. Tužkou nakreslený obrázek jsme pak dokončili ve třech odstínech jedné barvy.