G Galerie

Stromy

Opakování je matka moudrosti, to platí v každém oboru. My jsme s páťáky ve výtvarné výchově opakovali rozdělení barev na teplé a studené. Tentokrát byly základem naší práce kružnice. Kreslili jsme pastelkami.