G Galerie

Chaos a řád

S osmáky jsme využili moment, kdy na pár hodin vysvitlo sluníčko a vydali se tvořit do nedaleké přírody. Land art, neboli krajinné umění, které původně vzniklo jako reakce na komercionalizaci umění má dnes pořád své kouzlo. Abychom to neměli tak jednoduché, určili jsme si společné téma s názvem Chaos a řád. K dispozici jsme měli pouze přírodu. Žáci se rozdělili do skupinek, či jednotlivců a každý po svém se ujal ne příliš jednoduchého tématu. Vznikla například brána dělící chaos od řádu, obří cop z liján zdobený lístky a další.

Výsledná díla jsou pomíjivá, ale krásná.