M Mateřská škola

Zvířátka

Tématem v měsíci dubnu byla zvířátka. Jednalo se o zvířata hospodářská, ve volné přírodě, ale i zvířata žijící u vody a ve vodě.

Z hospodářských zvířat to byla koza, kterou děti vyrobily pouze z trojúhelníků. Dále pak slepička a kohoutek nakreslení vidličkou temperovými barvami.

Ze zvířat ve volné přírodě jsme tvořili myšky, zajíčky a lišky. Děti zjistily, že se dá zajíček namalovat jen pomocí kruhů a oválů. Vytvořená překážková dráha zase sloužila našim zajíčkům k trénování skoků a přeskoků a jako odměna na ně čekala mrkvička. Lišku jsme pak tvořili technikou origami.

Zvířetem žijícím u vody byl čáp, kterého děti vymalovaly a dotvořily hnízdo z vlny.Také si zopakovaly barvičky při hře: „Čáp ztratil čepičku“. Následovala tvorba zvířat žijících ve vodě. Byly to ryby (u nás sladkovodní) a chobotnice (žijící v moři). Při tvoření chapadel si děti procvičily počítání a seznámily se s dalšími tvory moře.