M Mateřská škola

Jarní hrátky ve školce

S postupem jara se probouzí drobní živočichové a přilétají ptáčci z jihu. Na toto téma se děti seznámily, jak to chodí u mravenců. Nedříve mraveniště tvořily na čtvrtku z jehličí a poté si jej postavily přímo v přírodě z větviček, trávy a kamínků. Také jsme objevili mraveniště ukryté ve stromu. Děti si zahrály na kukly, mravenčí dělnice a zatancovaly mravenčí taneček.

Dále jsme tvořili rozkvetlý strom z popcornu, povídali si o posloupnosti růstu stromu a jeho plodů, rozeznávali stromy listnaté a jehličnaté. U stromů jehličnatých děti přiřazovaly jejich šišky podle obrázků a také šišky počítaly.

Další tvorbou byly vlaštovky a čmeláci. Všichni se ve čmeláky proměnili, nasáli pyl z květin a snažili se dopravit jej do hnízda. Při hře: „kdo jsi čmeláček, tak pojď si s námi hrát,“ děti napodobovaly pohyb čmeláčka uprostřed kruhu.