M Mateřská škola

Umíme žít bez odpadů?

Ve školce jsme jeden týden věnovali ekologii – spotřebitelskému chování. S Červenou karkulkou byly děti seznámeny s důležitostí potravin pro život a poučeny, jak zamezit plýtvání s nimi. Zamýšlely se nad způsobem zpracování ovoce a zeleniny, který prodlouží dobu jejich použitelnosti. Při hře nakoupily v obchodě nahnědlé banány, ze kterých připravily těsto na bábovku pro babičku k svátku.

S pohádkou O Budulínkovi si děti uvědomily roli a existenci různých druhů obalů a jak nakupovat bez obalu. Děti hmatem rozpoznávaly různé potraviny a s liškou si zatančily Liščí mazurku.

Sněhurka dětem připomněla konkrétní elektrospotřebiče v domácnosti a ve školním prostředí, co s nimi, když se stanou nefunkčními. Děti nacházely mechanické alternativy, které mohou tyto spotřebiče nahradit.

Týden jsme zakončili úklidem odpadků pohozených v okolí školy. Nasadili jsme rukavice a brzy bylo hotovo.