M Mateřská škola

Přišlo jaro do vsi

Přišlo jaro do vsi, kde jsi zimo, kde si?
Byla zima mezi nami, ale už je za horami.
Hu, hu, hu, jaro už je tu!

Když se jaro dlouho schovávalo, přivolali jsme si ho veselým sluníčkem a kuřátkem. Mezi první jarní květinky patří samozřejmě sněženka, bledule a krokus, které jsme spatřili na procházce v zahrádkách. Naši malí zahradníci si také s velkou chutí zaseli jarní osení a přinesli zlatý déšť k urychlení. Tím jsme si ukázali, co vše potřebují rostlinky ke svému růstu. Když nám osení vyrostlo, vyrobili jsme si do něj usměvavé velikonoční zajíčky.

Veselé velikonoce vám přejí děti z MŠ.