M Mateřská škola

Co umí vítr a déšť?

Podzim se nám nahlásí:
Nesu chladné počasí!
Ranní mlhy, kapky deště,
chcete k tomu vítr ještě?

Namaluji listy stromům,
pak je sfouknu na zem k domům,
udělám z nich nakonec
pěkný pestrý koberec.

První listopadový týden jsme se u Sluníček naučili, co všechno umí vítr a déšť. Tyto dva živly jsme se snažili poznat všemi smysly, a to se nám podařilo jak ve třídě, tak venku pomocí pozorování počasí. Abychom nezapomněli, jak daný den bylo venku, vytvořili jsme si nástěnku, na kterou přilepíme obrázek a pak si vždy v pátek vyhodnotíme, kolikrát do týdne pršelo, svítilo sluníčko… Děti se seznámily s novým nástrojem kalimbou a kytarou. Pomocí Orffových nástrojů jsme vytvořili ve školce déšť a vítr. Zopakovali jsme si, jak se máme oblékat do deště a do větru, abychom neonemocněli. Vyrobili jsme si krásné deštníky a obrázek pana vichra.