Z Základní škola

Základní škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu „Březovská škola"

I. stupeň 1. - 5. ročník

II. stupeň 6. - 9. ročník

Volitelné předměty: Německý jazyk, Ruský jazyk

Nepovinné předměty: Náboženství

  Omluvenka z výuky

  Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání ve školním roce 2017/2018 (6. 5. 2017)