Z Základní škola

Athénská demokracie v šesté třídě

Jak co nejlépe přiblížit šesťákům fungování athénské demokracie? Možná tím, že si sami zkusí alespoň jednu hodinu zjednodušeně a velmi rychle prožít čtyři roky v tomto antickém městě. Zatímco Athéňané rozhodovali o osudech města, ostatní obyvatelé (přistěhovalci, ženy, otroci) už nesli jen důsledky těchto rozhodnutí. Z možných scénářů si zvolili pomoc spojencům v dobyvačné válce, za což však zaplatili vysokou cenu.

Na závěr jsme shrnuli výhody i nevýhody tohoto systému (samozřejmě z pohledu konkrétního obyvatele Athén). A už přemýšlíme, kam se podíváme příště.

Ze zpětné vazby:

„Mohl jsem rozhodovat. Žilo se mi báječně. Souhlasil jsem s rozhodnutími ostatních Tento systém je spravedlivý.“

„Jsou nevýhody, že nemůžou rozhodovat všichni a není to vůbec spravedlivé. Rozhodovali o všem Athéňané.“

„Nemám jiné možnosti než pracovat a starat se o rodinu.“