Z Základní škola

Jak se na konci světa otevíralo druhé patro (+VIDEO)

Rok 2018. Listopad. Šestnáctý den. Deset hodin. Školy Březová. Konec světa. Před školou se tísní velký dav lidí. V některých tvářích můžeme číst lehké napětí, v jiných veselost a radost, ale nejpatrnějším pocitem všech přítomných je bezesporu velké očekávání. Konečně! Tak jsme se všichni dočkali. Když se v roce 2015 otevírala s velkou slávou nová březovská hala, málokdo by si vsadil na to, že za tři roky se bude tento doslova husarský kousek opakovat. To, co někteří považovali za téměř nemožné, se dnes dopoledne stalo skutečností. Vize pana ředitele Škol na konci světa se naplnila a my všichni, celá Březová, jsme otevřeli zbrusu nový druhý stupeň základní školy.

Slavnostního otevření se zúčastnili i významní hosté, kteří pronesli úvodní projev. Mohli jsme tak slyšet krátký a stručný proslov našeho pana ředitele zakončený jeho typickou větou: „Dokázali jsme, že dokážeme“. Potom následoval vtipný projev starosty Březové pana Trechy následovaný ještě vtipnějším projevem hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Na závěr řekl pár slov o průběhu celé stavby hlavní projektant pan Pulec, který také poděkoval všem, kteří se na stavbě podíleli.

A pak už jen všichni s napětím čekali, až se přestřihne ta páska. Stříhalo se společně. A najednou lup. A bylo to. Můžeme na nový druhý stupeň. Šli všichni. Významní hosté, zaměstnanci školy a obce, učitelé, žáci, babičky a dědečkové, rodiče. Potom pan farář celé stavbě požehnal a začala prohlídka, při které všichni korzovali, uznale pokyvovali hlavami a chválili. A že bylo co chválit. Nové třídy s moderním vybavením, z oken nádherný výhled na okolní přírodu. Vše se skvělo čistotou a žáci, pro které se to vše dělalo, zářili nadšením. Někteří dokonce otevírali pusy. A nebylo to tím, že by se jim chtělo spát.

Prostě a jednoduše povedlo se. Všichni si také odnesli připravené dárky, památky na tento slavnostní den. Součástí celé akce bylo také skvělé pohoštění, za jehož přípravu velice děkujeme všem, kteří se na něm podíleli.

A co říci závěrem? Snad jen díky všem. Všem, kteří tuto slavnostní akci připravili, ale zejména těm, kteří zajistili, abychom mohli slavit!