Z Základní škola

100 let republiky (+VIDEO)

U příležitosti krásného jubilea jsme nachystali pro děti aktivity, přibližující toto období našich novodobých dějin. Vždyť oslavu sta let zažijeme jen jednou :-D

Děti jsme předem rozdělili do trojic. Každý člen dostal zároveň za úkol přijít na projektový den oblečen do trička příslušné barvy trikolóry. Pedagogové si nachystali mnoho stanovišť, kde žáci nesoutěžní formou prokazovali svoje znalosti, ale také nové vstřebávali. Dokázali byste vytvořit z lana obrys České republiky, přiřadit archaismy současným výrazům, poznáte historické postavy na současných bankovkách či světoznámá firemní loga? Za splněný úkol pak tým získal písmenko do tajenky.

Přes úmorné tropické vedro si všichni počínali úžasně, dokonce i nejmenší prváčci, kteří jsou ve škole sotva pár dnů, zapadli mezi starší spolužáky perfektně.

Po ukončení této fáze projektu byli dokonce někteří žáci velmi smutní a chtěli pokračovat.

Čekala nás ovšem fáze druhá… ale o té už psát nebudu. Podívejte se raději na video.

Možná celý článek působí jako vychloubání. Není to tak. Spíše mám po delší době hmatatelný pocit dobře odvedené práce, který někdy učitel postrádá.

Poprosil jsem kolegy o jakékoliv, pozitivní i negativní, zpětné vazby. Potěšila mne hned ta první od jedné deváťačky: "Perfektní akce - připravenost zajímavých úkolů, spolupráce členů týmu, nadšení pro soutěž a radost z úspěšného zdolání…"

Zaujmout a nadchnout žáky bývá někdy obtížné. Věřím, že dnes se nám to povedlo.

P. S. Chci také poděkovat všem kolegům za jejich perfektní zapojení do přípravy a realizace akce.

P. P. S. Ještě jsme letos s oslavami neskončili :-D