Z Základní škola

Opakování ve školním sadu

V přírodovědě jsme si zajímavým způsobem zopakovali učivo z loňského roku. Nejdříve si žáci ve třídě prohlédli vzorky rostlin ze školní zahrady, připomněli jsme si fotosyntézu a druhá část hodiny proběhla ve školním sadu, kde nám právě dozrává ovoce. Žáci rozdělovali plody ovocných stromů a keřů na peckovice, malvice a bobule.

Došlo i na malou ochutnávku.