Z Základní škola

Faraonův had (+VIDEO)

Nový školní rok již naplno běží a novopečené osmáky zajímá, co jim to přibylo za předmět?

Po první - úvodní hodině chemie, kde jsme se seznámili s bezpečností práce a organizací výuky, jsme se mohli naplno ponořit do jejích tajů. Ukázali jsme si pokus - faraonův had, který je velmi efektní a žákům se moc líbil, přestože ještě úplně nerozuměli tomu, co se při této chemické reakci děje. Pevně však věřím, že na konci 9. ročníku budou umět tento a jiné experimenty nejen vysvětlit, ale také provést.