Z Základní škola

Návštěva divadla

Ve čtvrtek 27. června byl poslední školní den a žáci od 5. – 9. ročníku ho strávili návštěvou Slováckého divadla. A to na derniéře představení Deník Anne Frankové.

Byl to zajímavý příběh německé židovské dívky Annelies Marie „Anne“ Frank, jejíž posmrtně vydaný deník se stal nejčtenější knihou na světě.

Anne Franková dostala deník ke svým třináctým narozeninám a postupně do něj zachytila události svého života od 12. června 1942 až do posledního záznamu z 1. srpna 1944. Od července 1942 žila celá rodina ukryta v tajných místnostech kancelářské budovy otce Otto Franka v Amsterdamu.

Podrobně jsme sledovali každodenní události nechtěného azylu, ostrůvku bezpečí ve vřavě segregací a deportací židovských obyvatel, které po dobu dvou let, až do prozrazení skupiny a deportování do koncentračních táborů, s neobyčejnou pisatelskou zručností Anne popisovala.

Kromě historicky cenných „faktických zpráv“ byla vyjádřena čistota i vášeň pohledu dospívající dívky, stejně jako mladistvý vzdor. A nechyběla ani láska, která dokázala vzklíčit i za zdmi tajného úkrytu… Jediný přeživší z rodiny – otec Otto Frank se po osvobození a návratu do Amsterdamu rozhodl deník vydat. Anne zemřela na tyfus v táboře Bergen-Belsen, pouhé dva měsíce před koncem války.

Po návratu do školy bylo rozdáno vysvědčení a všem začaly prázdniny.