Z Základní škola

Dýně

Malé okrasné dýně kreslili šesťáci barevnými křídami na temperou připravený podklad.

Další výtvarné práce našich žáků naleznete ve školním časopise PAPJÉRKY.