Z Základní škola

Pythagorova spirála

Pythagorova spirála – Pythagorův šnek – druhá odmocnina graficky – Wheel of Theodorus – Pythagorean Snail

Theodorova spirála je pojmenována podle Theodora z Kyrény, který žil přibližně v letech 470-390 př. n. l.

Theodorova spirála je útvar složený ze souvislých pravoúhlých trojúhelníků. Tato spirála vzniká rotací trojúhelníků kolem počátku soustavy souřadnic, přičemž sousední trojúhelníky mají vždy společnou právě jednu stranu. Theodorova spirála se po sedmnáctém trojúhelníku vrátí zpět do prvního kvadrantu a začíná počátek soustavy souřadnic obíhat znovu. Theodorus proto svou spirálu po jednom celém oběhu ukončil.

Žáci 8. ročníku se takovu spirálu naučili narýsovat a zbytek obrázku je dílo jejich kreativity.