Z Základní škola

Měříme pH různých látek

S letošními deváťáky jsme si v chemii slíbili, že si splníme některé učební “resty”, které jsme měli z konce konce minulého školního roku. Jedním z nich bylo zjišťování pH - tedy míry kyselosti nebo zásaditosti určitých látek. Pojali jsme to formou laboratorního cvičení a žáci měli možnost si přinést z domu tekutiny, jejichž pH je zajímalo.

Žáci přinesli například minerálky, sirupy od maminky, džusy nebo mléko. Naopak vyučující dodal jisté chemikálie, které ve výuce používá.

K měření jsme využili modulární pH metr NeuLog, kterými jsou naše učebny vybaveny, a také univerzální indikátorové papírky.

Žáci zjistili například, že oblíbené nápoje CocaCola a Pepsi jsou velmi kyselé kvůli obsahu kyseliny fosforečné (Pepsi je dokonce ještě kyselejší!). Méně kyselejší jsou například ovocné šťávy a sirupy. Téměř neutrální pH měly například minerálky nebo mléko. Zásadité pH jsme naopak naměřili u toaletního mýdla a samozřejmě u hydroxidů.

Průběh cvičení si můžete prohlédnout v galerii.