Z Základní škola

Hexagon

Podle nadpisu by se mohlo zdát, že čtvrťáci přeskočili několik ročníků a řešili nějakou složitou geometrickou úlohu. Omyl! Ve čtvrté třídě právě probíhala hodina českého jazyka a opakovali jsme slovní druhy.
Hexagon je název pro skládačku, kterou dostala skupina šikovných žáků k řešení. Hexagon neboli šestiúhelník patří spíše do hodin matematiky, avšak posloužil velmi dobře i při opakování českého jazyka.
Každý z těchto šestiúhelníků v sobě ukrýval název jednoho z deseti slovních druhů a úkolem žáků bylo přiřadit slova k danému slovnímu druhu. Hodina nám nakonec utekla tak rychle, že nám to ani nepřišlo.