Kritéria přijímacího řízení v 1. kole

 1. Výsledky jednotné přijímací zkoušky

 

 -        ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura

 max. 50 bodů 

 -        ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace

 max. 50 bodů

 Maximální počet všech dosažených bodů

 100 bodů

 

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 35

Pořadí pro přijetí bude stanoveno podle celkového počtu získaných bodů. V případě rovnosti bodů je pořadí stanoveno nejdříve podle celkového součtu bodů získaných z písemných testů a dále pak podle počtu bodů získaných z jednotlivých částí testů, a to v pořadí matematika a český jazyk.

Přijati budou uchazeči, kteří se umístí v pořadí nejhůře do místa určeného počtem přijímaných uchazečů.