I Individuální vzdělávání

Plnění povinné školní docházky na I. a II. stupni základní školy bez pravidelného denního docházení žáka do základní školy.

Nabízíme propracovaný a fungující „Projekt jiného způsobu plnění povinné školní docházky“, což je systém individuálního školního vzdělávání pro zdravotně znevýhodněné žáky, žáky nacházející se s rodiči dlouhodobě v zahraničí, žáky věnující se vrcholovému sportu, děti v kočujících společenstvech (např. dětí zaměstnanců cirkusů, provozovatelů atrakcí), a pro další žáky, kterým z různých důvodů vyhovuje individuální (domácí) vzdělávání.

I-škola - podpora během celého školního roku

Naše škola individuálně vzdělávaným žákům nabízí komplexní výukovou podporu během celého školního roku - i-školu MOODLE - je to podrobně zpracovaný obsah jednotlivých ročníků a tematických plánů práce na jednotlivé měsíce naplněný výukovými materiály, pokyny k výuce - jinými slovy – vedeme je, nabízíme jim zkušební plány, databázi výukových materiálů, příprav, zápisů hodin, nejrůznějších textů v různých formátech - textových, audio i video formátech apod., nejrůznější testy - pro online zkoušení i pro práci na lokálním počítači. Žák tedy může pracovat online nebo offline. Individuálně vzdělávaným žákům vyučující zadávají úkoly k samostudiu, vedou elektronické konzultace se žáky i jejich vzdělavateli (pomocí Skype, mailu, chatu).

Podrobné informace o "internetové škole MOODLE" (i-škola MOODLE) naleznete na i-škole-moodle v tomto odkazu - http://moodle.zsbrezova.eu/course/category.php?id=52 ("Přihlásit se jako "host").

Manuál MOODLE

On-line výuka - osobní kontakt

Ve všech hlavních předmětech ve 4. a 5. ročníku a na II. stupni základní školy nabízíme on-line výuku.

Online výuka probíhá tak, že si učitel přes Skype připojí pouze žáky, kteří budou vidět a slyšet, a vykládá, procvičuje, konzultuje látku. Vyučující může žáky vyvolávat a hovořit s nimi, v reálném čase posílat textové zprávy a sdílet soubory. Na virtuální tabuli může vkládat přípravu k výuce - obrázky, materiály v PDF, ve Wordu, prezentace nebo jiné dokumenty. Jediným omezením je hardwarové vybavení počítače (notebooku, tabletu) žáka a rychlost připojení k internetu.

Postup:
1. Požádejte si o přidání Skype adresy školy (zsbrezova) jako kontakt a ve vybraný den (dle rozvrhu) se přihlaste na Skype. 

2. Učitel si vás přidá do skupinového hovoru a vloží do chatu odkaz do virtuální tabule IDROO nebo CONCEPTBOARD.
3. Přihlaste se přes jednu ze tří možností "Sign in with" - Facebook, Google, Windows Live nebo se zaregistrujte přes "Sign up".
4. Editace ve virtuální tabuli se provádí s pomocí ikonek nahoře vlevo.
Manuál IDROO
Manuál CONCEPTBOARD

Pozn.: Na online hodinách (skype, virtuální tabule) prosím používejte skutečné jméno žáka, příjmení a ročník v naší škole.

Přezkoušení - vycházíme vám vstříc

Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku.
I když jsme “škola na konci světa”, pro přezkoušení si naši individuálně (doma) vzdělávaní žáci mohou zatím vybrat tato místa:

   • Praha, Vodičkova ulice
   • Brno, v centru města
   • Březová, budova školy
   • On-line přes Skype
Individuálně vzdělávaný žák je přezkoušen ze všech předmětů. Přezkoušení má dvě části. Jde o:

- osobní přezkoušení z hlavních předmětů (ČJ, MAT, cizí jazyk) - jedná se o kombinaci ústní a písemné (v rámci ústního hodnocení) zkoušky a hodnocení předložených materiálů;
- „portfoliové“ hodnocení (rozhovor nad předloženými materiály – portfoliem - s doplňujícími otázkami, popř. předvedení vlastních dovedností - na základě přinesených, poslaných na i-moodle, výukových materiálů, pracovních listů, aj.) a případně vyhodnocení nepovinného TESTU online na i-moodle (možnost vyplnit před příjezdem na přezkoušení).

Termíny přezkoušení stanoví škola, konkrétní den a hodinu si rezervuje rodič (vzdělavatel) v našem rezervačním systému. Na hodnocení přinese rodič (vzdělavatel) návrh vysvědčení. Ten, kdo provádí ve škole hodnocení žáka, návrh vysvědčení buď doporučí bez úprav, nebo v něm zdůvodní nějaké změny a předloží ke schválení řediteli školy.

Žádný náš IV žák, pokud se poctivě připravoval, se nemusí přezkoušení obávat. Naši učitelé jsou zkušení, vnímaví, naslouchající a plně respektující individualitu každého žáka.

Regionální kancelář pro Čechy

Jdeme blíže ke svým žákům ohledně možností
- individuálního předškolního vzdělávání a přezkoušení (v listopadu a prosinci),
- individuálního vzdělávání v základní škole a přezkoušení (v lednu a červnu),
- vzdělávání ve střední škole - v našem lyceu,
- osobních konzultací, podávání a projednávání informací, vyřizování administrativních záležitostí aj.,

Regionální kancelář pro Čechy, Milady Horákové 2725, Kladno, 272 01
ZŘŠ pro MŠ - IV, ZŠ - IV, SOŠ
Mgr. Kateřina Pražáková
mobil: 606 072 077
GPS: 50.1250092N, 14.1195372E

Často kladené otázky

Jaké podmínky musím splnit, aby bylo mé dítě zařazeno do režimu individuálního vzdělání?
Je potřeba vyplnit Žádost o povolení individuálního vzdělávání, doložit Vyjádření (není to doporučení) školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, kterékoli v ČR) a dosažené vzdělání vzdělavatele (rodiče). Souhlas vydává ředitel příslušné školy.
Jaké možné důvody pro individuální vzdělání mohou být uznány?
Závažnost důvodů pro individuální vzdělávání posuzuje výhradně ředitel příslušné školy. Možnými důvody mohou být např.: větší efektivita vzdělávání díky individuálnímu přístupu, možnost propojení výuky s reálným praktickým životem, nutnost speciálního přístupu vzhledem k osobnostnímu nastavení, zohlednění vzdělávání vzhledem k oblastem nadání, touha předávat dceři/synovi rodinné hodnoty, pobyt v zahraničí, nebo velká vzdálenost školy od místa bydliště, apod.
Jaké vzdělání musíme mít, abychom mohli učit dítě doma?
Nejnižší dosažené vzdělání rodiče (nebo vzdělavatele) musí být pro výuku 1. stupně středoškolské s maturitou a pro výuku 2. stupně vysokoškolské (na oboru vzdělání nezáleží).
Jak často se musí při individuálním vzdělání dojíždět do školy?
Dle zákona je nutné takto vzdělávaného žáka přezkoušet jen 2x ročně, tedy na pololetí a ke konci školního roku. Častější návštěvy jsou samozřejmě možné (konzultace, navštěvování kroužků, apod.), vše záleží na dohodě mezi rodiči a školou.
Dostane individuálně vzdělávaný žák učebnice?
Ano, i individuálně vzdělávaný žák je žákem školy, a proto má nárok na zapůjčení učebnic a pracovní sešity, které používá daná škola pro své žáky.
Co je cílem přezkoušení?
Základním cílem při "přezkoušení" je ověřit, zda:
 • žák v příslušném období byl vzděláván;
 • došlo k rozvoji dovedností a vědomostí;
 • dosáhl odpovídajících výsledků;
 • probíraná látka odpovídá osnovám vybraného vzdělávacího programu;
 • rodičem navrhované hodnocení je v souladu se skutečností.

Přihlášení na naši školu

Podrobné informace k postupu přihlášení (přestupu) k individuálnímu vzdělávání si vyžádejte přes mail školy nebo je naleznete také v tomto odkazu: Zápis k individuálnímu vzdělávání a k přestupu: Přestup na individuální vzdělávání a při pobytu v zahraničí: Zápis/přestup při pobytu v zahraničí.

Přihlaste se jako host. Vzhledem k tomu, že ministerstvo školství poskytuje na individuálně vzdělávaného žáka škole jen 25% normativu jako na běžného žáka, a to na základě počtu žáků vykázaných v matrice školy pouze do konce září příslušného školního roku, individuálně vzdělávané žáky pro školní rok 2017/2018 v naší škole přijímáme nejpozději do 28. září 2017. Přijetí v pozdějším termínu řešíme individuálně.

Tip na ubytování

Řada rodičů zjišťuje možnosti levného ubytování v Březové na jednodenní i vícedenní návštěvu školy. Vřele doporučujeme ubytování přímo v Březové, asi 300 metrů od školy:

DŮM U STOLÁRNY

Mapa našich individuálně vzděláváných žáků

Video

Napsali nám

Včera jsme absolvovali druhé přezkoušení na Vaší škole, musím říct, že syn je absolutně nadšený !!! Skvělý přístup Vašich spolupracovníků zjevně plyne z osobního nasazení, velké angažovanosti a úžasného vztahu k dětem, a já jen tiše doufám, že Vaše škola je jen jednou z prvních kapek, vedoucích k celkové změně školství u nás.

Ještě jednou za vše děkuji a přeji Vám i všem kolegům krásné dny příští.

Dagmar M. 23.1.2016 - pololetní přezkoušení IV žáků v Praze

Jsem nesmírně vděčná osudu, že můžeme být na domácím vzdělání. Moc děkuji za Váš příkladný lidský přístup k nám, organizaci domácího vzdělávání na Vaší škole, zájmu o děti, děkuji celému skvělému kolektivu na Vaší škole. Děkujeme, že můžeme být na Vaší škole součástí tohoto báječného projektu, nesmírně si toho vážíme. Věřím, že Vaši učitelé dnes ve vlaku neumrzli při cestě do Prahy za domácími školáky.

Dana K. 22.1.2016 - pololetní přezkoušení IV žáků

Včera syn absolvoval přezkoušení přes Skype. Chtěla bych Vám i ostatním učitelům v Březové moc poděkovat za práci, kterou v rámci domácího vzdělávání odvádíte. Především díky Vám má syn možnost vzdělávat se v cizině. Přiznám se, že když na pokyn učitele zpíval českou hymnu s dozrávajícími pomerančovníky za zády, cítila jsem se dojatá. Velké poděkování patří panu učiteli Zrníkovi, který byl velmi dobře obeznámen s našimi výstupy, které jsme průběžně zasílali na Moodle. Doufám, že syn bude v budoucnu dělat Vaší škole dobré jméno.

Přeji Vám pěkný víkend z Toskánska.

Mgr. Kateřina U. 22.1.2016 - IV žák v zahraničí, přezkoušení přes skype

Včera jsme byli s Danielem na pololetním přezkoušení v Praze. Chudák byl hrozně vystresovaný, bylo to naše první přezkoušení u Vás. Byli jsme ale oba velice pozitivně překvapeni milým a vlídným a zároveň profesionálním přístupen učitelů. Po hodině a půl to měl za sebou a odcházel totálně nadšen a spokojen. Byl ohodnocen lépe, než jsme čekali. Už se prý těší na další přezkoušení na konci školního roku:-) Děkujeme za skvělý lidský přístup a lásku k tomu, co děláte. V dnešní době je to vzácné.

rodina T. 3.1.2016 - pololetní přezkoušení IV žáků v Praze

Ďakujeme. Piatková online hodina AJ sa mne osobne veľmi páčila, pretože takto nejako som si to predstavoval. Vecné vysvetlenie gramatiky s príkladmi, tvorením viet + priestor na otázky, konzultácie. Trochu tam bol problém s iDroo, ale to je skôr technická záležitosť, riešiteľná.

Ďakujeme za super podporu IV vzdelávania.

Ing. Patrik K. 19. září 2015 - online výuka

Posílám Vám své první vysvědčení ze střední školy. Dělám to ne proto, abych se chlubila. Dělám to proto, že je to vysvědčení mé, stejně jako Vaše. Jsem moc ráda, že jsem se mohla vzdělávat u Vás ve škole. Dalo mi to hodně a především dobrý základ na SŠ. Doba, kterou jsem strávila v domácím vyučování byla pro mne daleko více obohacující, než doba, kterou jsem strávila v 1. a 2. třídě na základní škole. Skvěle mě připravila na samostatnou středoškolskou práci. I když to bylo zprvu náročné, myslím si, že čím déle jsem na této škole, tím více vše zvládám a toho je myslím důkazem i moje vysvědčení. Přeji Vám mnoho dalších, tak šťastných a spokojených žáků a žákyň jako jsem já.

Prostě, DĚKUJI VÁM.

PS: v angličtině jsem v pokročilé skupině...

Lucka Lienerová červen 2015 - absolventka IV vzdělání na naší škole

logo beznapisu skoly

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67 Březová

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   +420 571 896 533 (kancelář)
       +420 777 893 942 (ředitel)
       +420 571 896 553 (ZŠ - II.stupeň)
       +420 572 695 753 (ŠJ)
       +420 571 896 534 (MŠ)


Regionální kancelář pro Čechy

Milady Horákové 2725, 272 01 Kladno
ZŘŠ pro MŠ - IV, ZŠ - IV, SOŠ
Mgr. Kateřina Pražáková
   +420 606 072 077