Učitelé se představují

8 P1120143

PaedDr. Ludvík Zimčík

ŘEDITEL ŠKOLY

II. STUPEŇ ZŠ -  ČESKÝ JAZYK, RUSKÝ JAZYK, DĚJEPIS

"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... .
Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."

rediteluv blog

 

  Etický kodex pedagogického pracovníka

7 P1120030

Mgr. Alena Urbancová

ZÁSTUPCE ŘEDITELE ŠKOLY, VÝCHOVNÝ PORADCE
II. STUPEŇ ZŠ - PŘIRODOPIS, NĚMECKÝ JAZYK, CHEMIE

"Mým cílem je umožnit každému žákovi přijmout vzdělávání jako přirozený krok k dalšímu vývoji své osobnosti a naučit ho využít k tomu veškeré dostupné prostředky a moderní informační technologie."

9 P1120064

Mgr. Ivana Tálská

II. STUPEŇ ZŠ - ČESKÝ JAZYK, ANGLICKÝ JAZYK, DĚJEPIS, VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

"Nejhorší hodina podle mne je taková, při které učitel zívá a žáci téměř spí."

 

 

matika

Mgr. Hana Gureňová

II. STUPEŇ ZŠ - MATEMATIKA

"Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe" - Gaius Titus Petronius

 

19 P1120249

Mgr. Jiří Miškar

I. STUPEŇ ZŠ

"Snažím se naučit děti, jak mají myslet, ne to, co si mají myslet."

 

4 P1120265

Mgr. Kristýna Miklánková

I. STUPEŇ ZŠ

"Zaměřuji se na rozvoj dětí a nikoli jen na dodržení osnov, plánů a vyhlášek. Nemůžeme sice všechny děti naučit všemu, ale můžeme všechny děti učinit šťastné."

 

10 P1120134

Bc. Daniela Michalcová

I. STUPEŇ ZŠ - ASISTENTKA PEDAGOGA

"Pomáhat ano, ale účinně, správně a hlavně tam, kde je to skutečně potřeba!" PhDr. Josef Cerha
„Non schoale sed vitae discimus. - Neučíme se pro školu, ale pro život.“ Seneca

13 P1120162

Miroslava Ševčíková

MŠ - ZÁSTUPCE ŘEDITELE MŠ

"Přála bych si, aby děti byly šťastné a zároveň se staraly o štěstí druhých."
„Cokoli se ve škole dělá, nechť slouží a napomáhá budoucímu životu.“ J.A. Komenský

15 P1120176

Bc. Jitka Janigová

"Mým cílem je veselé a spokojené dítě ve školce plné kamarádů, her a zajímavých činností." 
"Pěstování kamarádství je pro dítě nejpříjemnější stránkou školy." Elena Šoltézová

P1060030

Barbora Jurásková

 

3 P1120233

Mgr. David Smetana

II. STUPEŇ ZŠ - ANGLICKÝ JAZYK, TĚLOCVIK, HUDEBNÍ VÝCHOVA

"Nejhorším činem učitele je škatulkování. Já sám se snažím na žáka nahlížet individuálně a především komplexně. Je důležité vést žáky k cizímu jazyku ne jako k vědě, ale k něčemu, co je běžnou součástí života." 

4

Mgr. Jakub Mačák

II. STUPEŇ ZŠ - ZEMĚPIS, DĚJEPIS, INSTRUKTOR ŠKOLNÍHO LYŽOVÁNÍ

"...A být pořád jenom chytrý a chtít všechno vědět a mít všechno, to je vlastně hloupost. Největší hloupost jest chtít být hloupý. To je ovšem divná hloupost, protože vědět, co chtít, to je vůbec největší chytrost. Ono se stalo uměním už jenom být živ po svém." Jan Werich "Učím po svém! :-)" Jakub Mačák

S

Mgr. Hana Staňová

II. STUPEŇ ZŠ - ČESKÝ JAZYK

"Baví mě pracovat s dětmi. O to víc, když je vidím získávat nové zkušenosti a radovat se z nově nabytých poznatků."

20 P1120279

Mgr. Jaroslav Zrník

I. STUPEŇ ZŠ

"Je krásné být dětem průvodcem v jejich poznání!"

petra

Mgr. Petra Součková

I. STUPEŇ ZŠ
II. STUPEŇ ZŠ - PŘÍRODOPIS, VÝCHOVA KE ZDRAVÍ

"Děti se ve škole mají nejen naučit, ale i pochopit a umět použít. Každé z nich je jedinečná osobnost, které je potřeba porozumět. Těší mě, když děti chodí do školy rády."

12 P1120159

Miroslava Zimčíková

I.STUPEŇ ZŠ - SPECIALIZACE NA VÝUKU ICT

"Jsem pro pedagogiku spolupráce. Do třídy by měl k dětem přicházet starší kamarád, kolega, který ovšem víc zná, má více zkušeností a umí je předat."
"Dobrý učitel chrání žáky i před vlastním vlivem." Bruce Lee

27 P1150102

Mgr. Pavlína Majerová

I. STUPEŇ ZŠ - VÝTVARNÁ VÝCHOVA
ŠD - VYCHOVATELKA

Výtvarná výchova: "Tvořit se dá ze všeho."
Školní družina: "Bavíme se i bez počítačů."

2 P1120216

Magdalena Křeháčková

"Nic dětem nenutím a vždy se snažím dítěti porozumět. Je dobře nechat dítě, aby se vyjádřilo, ocenit dobrý nápad, naznačit důvěru, zbavit ho obav ze selhání, povzbudit a zbytečně nekritizovat. Děti uplatňují představivost a prožívají radost ze hry, při tom mají možnost spolurozhodovat, souhlasit či oponovat."

farar

Mgr. Pavel Vágner

FARÁŘ, UČITEL NÁBOŽENSTVÍ

5 P1120104

Mgr. Marie Ševčíková

II. STUPEŇ ZŠ - MATEMATIKA, FYZIKA

"Mojí snahou je pestré a kvalitní vyučování s využitím ICT, individuální, klidný a důsledný přístup. V matematice se přikláním ke konstruktivnímu pojetí výuky, hledám způsoby, které vedou u žáků k rozvoji tvořivosti a zvídavosti. Dobrý pocit mám, když vidím ve tváři žáka, že pochopí probírané učivo a má radost."

24 P1150094

MgA. Andrej Ševčík

II. STUPEŇ ZŠ - VÝTVARNÁ VÝCHOVA, VIZUÁLNÍ TVORBA

"Mou snahou je přirozeně rozvíjet to, co už v dětech je a co jako dospělí často ztrácíme - kreativitu."

www.andrejsevcik.cz

21 P1130002

Mgr. Robert Goldmann

I. STUPEŇ ZŠ

„Úkolem pedagoga je doprovázet na cestě za poznáním.“
„Nejsem učitelem, jsem jen ukazatelem směru.“ G. B. Shaw

homolova tereza

Mgr. Tereza Homolová

I. STUPEŇ ZŠ

"Kdo je dobrý učitel? Je to především člověk, který miluje děti, umí se s dětmi přátelit, bere si k srdci dětské radosti i žalosti, zná dětskou duši a nikdy nezapomíná, že on sám byl také dítětem..., předává jedna skvělá učitelka nám mladým."

23 P1130025

Bc. Lucie Uhrová

I. STUPEŇ ZŠ - TĚLESNÁ VÝCHOVA

"Nezáleží na tom, kolik golů jsi dal, počet bodů, které sis připsal, rekordy, které jsi překonal, trofeje, které jsi získal nebo soupeře, které jsi porazil. Jelikož velké sportovce dělá velké srdce. A jen ti s největším srdcem, zápalem, plným nasazením a především láskou ke sportu se stávájí legendami."

25 P1130036

Pavla Ševčíková

I. STUPEŇ ZŠ - ASISTENTKA PEDAGOGA

"Chci malým i velkým dětem předat denně něco nového, naučného, zábavného a krásného, co si uchovají v paměti pro svůj budoucí život."

22 P1130007

Andrea Matějíčková

ŠD - VYCHOVATELKA

„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje.“
„Vzdělání je to jediné, co v nás zůstane po tom, co jsme se naučili ve škole.“ Albert Einstein

P1060039

Marie Pomykalová

 

 

  dřívější aktivity školy naleznete v archivu na:  http://old.zsbrezova.eu

 

 

logo beznapisu skoly

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67 Březová

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   +420 571 896 533 (kancelář)
       +420 777 893 942 (ředitel)
       +420 571 896 553 (ZŠ - II.stupeň)
       +420 572 695 753 (ŠJ)
       +420 571 896 534 (MŠ)

Uložit

Uložit

Uložit

Uložit