M Mateřská škola - učitelé

PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
PaedDr. Ludvík Zimčík - ŘEDITEL MATEŘSKÉ ŠKOLY
"Vždy se snažím učit děti pracovat s informacemi - naučit učit se, využívat nejrůznějších zdrojů informací. Každý žák by měl ve škole zažít pocit úspěchu - některý např. v češtině, jiný v matematice, další za pracovitost, ochotu ... . Využívání ICT v naší škole je prostředkem, ne cílem."
Miroslava Ševčíková - ZÁSTUPCE ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY
Miroslava Ševčíková - ZÁSTUPCE ŘEDITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY
"Přála bych si, aby děti byly šťastné a zároveň se staraly o štěstí druhých." „Cokoli se ve škole dělá, nechť slouží a napomáhá budoucímu životu.“ J.A. Komenský
Bc. Jitka Janigová
Bc. Jitka Janigová
"Mým cílem je veselé a spokojené dítě ve školce plné kamarádů, her a zajímavých činností." "Pěstování kamarádství je pro dítě nejpříjemnější stránkou školy." Elena Šoltézová
Magdalena Křeháčková
Magdalena Křeháčková
"Nic dětem nenutím a vždy se snažím dítěti porozumět. Je dobře nechat dítě, aby se vyjádřilo, ocenit dobrý nápad, naznačit důvěru, zbavit ho obav ze selhání, povzbudit a zbytečně nekritizovat. Děti uplatňují představivost a prožívají radost ze hry, při tom mají možnost spolurozhodovat, souhlasit či oponovat."
Barbora Jurásková
Barbora Jurásková
Marie Pomykalová
Marie Pomykalová