D Družina

Trocha topografie

Jak to vypadá na Březové a okolí, to z vycházek dobře známe. Dokážeme ale na mapě najít všechna známá místa? Připravili jsme si slepé mapy, rozdělili jsme se do skupinek a vyšli nad hřbitov do Zvadilova. Nejdříve bylo nutné mapku správně natočit a určit naši polohu. Zvadilov tvoří tři ulice. Která je ta naše? To byl oříšek. Řídili jsme se podle Velkého Lopeníku. Konečně jsme se našli. Potom jsme určovali kde je kostel, škola, obecní úřad, Křížek. Nebylo to vůbec jednoduché, vyznat se v tolika čárách a čárečkách. Abychom se zdokonalili, budeme si muset naši topografickou vycházku ještě někdy zopakovat.