L Lyceum

Model maturitní zkoušky

Hodnocení uživatelů: 5 / 5

Aktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnoceníAktivní hodnocení
 

Maturitní zkouška ve školním roce 2017/2018 se skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.

Model maturitní zkoušky se opírá o platnou legislativu – školský zákon č. 561/2004 Sb. a vyhlášku č. 177/2009 Sb. ve znění pozdějších novel.

ROK   SPOLEČNÁ ČÁST      PROFILOVÁ ČÁST     
 2017/2018 

  2 povinné zkoušky:

  1. český jazyk a literatura

  2. cizí jazyk nebo matematika  

   2 povinné zkoušky

   - stanovuje RVP/ředitel školy  

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - z  nabídky:

  cizí jazyk, matematika

  max. 2 nepovinné zkoušky

  - nabídku stanovuje ředitel školy

 

Nabídku a počet předmětů profilové části maturitní zkoušky určuje ředitel školy dle platného RVP pro obor 78-42-M/06 Kombinované lyceum. 

Profilová (školní) část

Žáci 4. třídy oboru vzdělání 78-42-M/06 Kombinované lyceum konají v jarním a podzimním zkušebním období příslušného roku profilovou maturitní zkoušku ze dvou povinných zkoušek a nejvýše dvou nepovinných zkoušek:

Povinné zkoušky

1. Humanitní specializace nebo technická specializace

Forma zkoušky – kombinace forem

  • maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí
  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

2. Zkouška z volitelných předmětů

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí jeden z těchto předmětů: anglický jazyk, německý jazyk, matematika – předmět, z něhož žák nematuroval ve společné části, a dále fyzika, biologie, chemie, dějepis, zeměpis, základy společenských věd, estetická výchova.

Nepovinné zkoušky

Nepovinná zkouška z volitelných předmětů

Žák může konat až dvě nepovinné zkoušky.

Forma zkoušky

  • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Žák si zvolí z předmětů uvedených ve zkoušce z volitelných předmětů.

logo beznapisu skoly

Školy Březová – střední odborná škola, základní škola a mateřská škola, Březová
Březová 102, 687 67 Březová

  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

   +420 571 896 533 (kancelář)
       +420 777 893 942 (ředitel)
       +420 571 896 553 (ZŠ - II.stupeň)
       +420 572 695 753 (ŠJ)
       +420 571 896 534 (MŠ)


Regionální kancelář pro Čechy

Milady Horákové 2725, 272 01 Kladno
ZŘŠ pro MŠ - IV, ZŠ - IV, SOŠ
Mgr. Kateřina Pražáková
   +420 606 072 077