G Galerie

Váza „Polygon”

V praktických činnostech jsme před vánocemi vyráběli geometrickou vázu. Ta je tvořená z jednoho výkresu, který žáci nejdříve výtvarně zpracovali. Někdo barvu rozpíjel nebo stříkal, jiný ji nanášel štětci. Po vymalování jsme na výkres narýsovali trojúhelníkový vzor, čímž si žáci prověřili své poznatky z geometrie. Nakonec stačilo vázu poskládat a slepit. Vánoční dárek byl hotový.