Informace

PŘÁTELÉ, TOTO JE HROMADNÝ OZNAM, JEHO OBSAH SE NEMUSÍ TÝKAT VŠECH ŽÁKŮ, neboť někteří se odhlásí, ale zatím to škola neví; někteří nenastoupí.

Tento odkaz směřuje na „internetovou školu moodle“ (dále jen „i-moodle“) na stránku, kde najdete první informace pro organizaci školy ve školním roce 2018/2019; podívejte se tam a přihlaste se jako host.

Jen je třeba si všechno řádně pročíst; pokud to zvládnete do 15. srpna 2018, kdy začne rozesílat přístupové údaje

  • do i-moodle 
  • na eŽákovku

budete mít dobrou přípravu pro zvládnutí práce v i-moodle.

Vycházíme z předpokladu, že si zájemci o náš způsob individuálního vzdělávání pečlivě přečetli a prošli už úvodní email s řadou informací a odkazů na videa, která přibližují způsob individuálního vzdělávání v naší škole, a že ví, "do čeho jdou".

Další informace k zahájení školního roku sledujte:

- na úvodní stránce "internetové školy moodle" - http://moodle.zsbrezova.eu/

- na informačních kanálech školy:

Sledujte další naši stránku s rozvrhem - https://brezova.edupage.org/timetable/

Žákem školy se dítě stává až skutečně do školy nastoupí, tj. po prvním září 2018. Zejména u budoucích prvňáčků školu učebnice aj. stojí nemalé finance, proto rozesíláme učebnice postupně, po potvrzení nástupu do naší školy.

Abychom předcházeli problémům s identifikací žáka, domluvme se na následujícím:

  • při emailové komunikaci se školou je nutné uvést jméno, příjmení a ročník žáka, bydliště, neboť jinak jeho vyhledání v databázích zabírá čas spolupracovníků; dalším z důvodů je i to, že je řada žáků, kteří mají jiné příjmení než jejich zákonní zástupci
  • odpovídat (psát dotaz) škole novým mailem, nepsat odpověď škole do hromadného mailu, který je rozesílán stovkám žáků
  • (např. oslovením) uvést, komu je mail určen; na koho se obracíte.

Dále - na i-moodle se můžete "zapsat" kamkoliv od první do deváté třídy; to nesouvisí s tím, ve kterém ročníku je Vaše dítě. Využívejte cokoli; na i-moodle máte i okruhy přezkoušení.

Menu